RAPORTOINTI

Kuukausiraportointi Osavuosi- ja tilinpäätösraportointi
Perusraportit

Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma

Graafiset raportit

Kuukausikirjanpidon tiedot jalostetaan johdon informaatioksi graafisten raporttien avulla. Vakioraporttipaketti sisältää yrityskohtaisesti määriteltyjen talousmittareiden

- vertailun budjettiin ja edelliseen tilikauteen
- kausivaihtelut
- kuukausittaisen kehityksen liukuvasti (esim. viimeiset 12 kk)
- kumulatiivisen kehityksen tilikauden aikana

 

Perusraportit

Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma

Graafiset raportit

Osavuosittain (esim. neljännesvuosittain) ja tilinpäätöksen yhteydessä graafinen raportointi kuvaa toiminnan tuloksellisuutta sekä talouden että operatiivisen toiminnan mittarein ja niiden yhdistelmien avulla. Vakioraporttipaketti sisältää yrityskohtaisesti määriteltyjen mittareiden

- vertailun budjettiin
- vertailun aikaisempiin osavuosiin/tilikausiin
- kehityksen tilikausittain
- vertailun alan keskimääräisiin tunnuslukuihin
- suhteuttamisen suoritteisiin ja resursseihin

Raportoinnissa käyttämämme ohjelmistot ovat tällä hetkellä: taloushallinto-ohjelmisto Unikko, MS Excel ja Teemu Aho -työkalut. Meillä on myös erikoisosaamista asiakkaan omien analysointi- ja raportointityökalujen integroinnissa taloushallintoon.

Raporttien jakelu tapahtuu sähköisesti extranet-palvelumme kautta, sähköpostilla tai paperitulosteina.